Корисні посилання

 • Мінестерство освіти і науки України

  ПЕРЕЛІК

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

   ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

   

  1.Конституція України

  2.Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991р. №789-ХІІ

  3.Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991р. №1060-ХП,зі змінами від 19 грудня 2006р.

  4.Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 .№2628- ИІ.

  5.Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001р.№2402-Ш, зі змінами від 24 квітня 2008р.

  6.Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989р.№8312,11, зі змінами від 6 березня 2003р.

  7.Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993р.№3353-ХІІ, зі змінами від 14 жовтня 2008р.

  8.Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.10 №926

  9.Указ Президента «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» «244 від 20.03.2008

  10.Постанова Кабанету Міністрів від 13.04.2011 №629 «Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»

  11.Постанова Кабінету Міністрів Ураїни від 12 березня №305 «Положення про дошкільний навчальний заклад»

  12.Наказ МОН України від ЗО січня 1998 року №32 «Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»

  13.Наказ МОН України від 29 січня 2009 року №41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку»

  14.Наказ МОН України від 06.10.10 «930 «Типове положення про атестацію педагогічних працівників»

  15.Наказ МОН України від 09.11.2010 №1070 «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»

  16.Наказ МОН, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» 17.Наказ МОіН України від 03 травня 1999р. №127 «Положення про психологічну службу системи освіти України»

  18.Наказ МОН України від 11 вересня 2002р. №509 «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» 19.Наказ МОіН України від 19 жовтня 2001р. №691 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

  2О.Наказ МОН України від 21 липня 2003р. №386 «Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»

  21.Наказ МОЗУ МОН України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

  22.Наказ МОЗУ МОН України від 30.08.2005р. №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

  23.Наказ МОНУ МОЗУ від 27.03.06 №240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»

  24. Лист МОН України від 17.08.2005р. №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

  25. Лист МОН України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»

  26. Лист МОН України від 21.07.2007р. №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

  27.1нструктивно-методичний лист МОіН України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»

  28. Лист МОН України від 26.02.2008р.№1/9-101 «Інструктаж з безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»

  29. Лист МОН України від 18.08.08 №1/9-470 «Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах»

  30 .Лист МОН України від 17.03.06 №1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»

  31. Лист МОН України від 16.07.10 №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

  32. Лист МОН України від 27 листопада 2007р. №1/9-711 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів»

  33. Наказ МОН України №862 від 17.09.2008р. «Нові розміри посадових окладів працівників установ, закладів, установ освіти та наукових установ»

  34. Лист МОН України від 17.09.2008р. №1/9-323 «Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах»

  35. Лист МОН України від 23.05.2008р.№1/9-335 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»

  36. Лист МОН України від 26.11.2008р. №1/9-764 «Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп»

  37. Лист МОН України від 17.12.2008р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

  38. Лист МОН України від 17.12.2008р. №1/9-812 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»

  39. Лист МОН України від 16.03.2009р. №1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів»

  40. Лист МОН України від 03.07.2009р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

  41. Лист МОН України від 26.11.2009р. №1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»

  42. Лист МОН України від 27.05.2010р. №1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»

  43. Лист МОН України від 13.05.2010р. №1/9-316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»

  44.Спільний лист МОН та Профспілки працівників освіти і науки України «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18 лютого 2011 року. №1/9-114, №02-8/100

  45. Постанова Кабінету Міністрів від 05.10.09 №1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

  46. Наказ МОН, молоді та спорту України від 04.11.10 №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

  47. Наказ МОНУ від 23.11.2010 №1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

  48. Лист МОНУ від 08.12.2010 №1/11-11178 «Про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» «Програми розвитку дітей «Дитина в дошкільні роки»

  49. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.10 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»

  50. Інструктивно-методичний лист МОН, молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»

  51. Лист МОНУ від 21.05.2012 № 1/9-388 "Про організацію роботи в ДНЗ у 2012-2013 навчальному році".


  Медичне обслуговування 

  1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1406.2001 №826. 
  2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 
  3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене На-казом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 
  4. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 
  5. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».


  Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

  1. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здо-ров’я України від 01.06.2005 №242/329. 
  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи». 
  4. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227. 
  5. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». 
  6. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».


  Фізкультурно-оздоровча робота 

  1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №903/8224. 
  2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 №904/822. 
  3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 №458. 
  4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».


  Методичне забезпечення дошкільної освіти

  1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 1999. 
  2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, 2003. 
  3.Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 №94 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 
  4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008. 
  5. Інструктивно-методичний лист МОН України від 01.10.2002 №31/9-434 «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі». 
  6. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». 
  7. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». 
  8. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 №1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році». 
  9. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». 
  10. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату». 

  Про використання навчальної літератури в дошкільних навчальних закладах

У зв’язку зі збільшенням на ринку кількості видань без грифів Міністерства освіти і науки України, звертаємо увагу фахівців і батьків на пріоритетність придбання та використання навчальної літератури, що має відповідні грифи.Чинним Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.06.2008 № 537) встановлено два види грифів:

        „Затверджено Міністерством освіти і науки України”;

    „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

 На звороті титульного аркуша (у вихідних даних видання) указуються номер і дата листа або наказу  Міністерства, яким надано відповідний гриф. 

 Навчально-методичній літературі (хрестоматіям, методичним розробкам, навчально-методичним посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріалам тощо) за рішенням комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України може надаватися схвалення до використання у дошкільних навчальних закладах.

 Відмітка "Схвалено для використання у дошкільних навчальних закладах” вміщуєтьсяна звороті титульного аркуша навчального видання із зазначенням номеру і дати листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.  

 До початку нового навчального року Міністерством освіти і науки України готується Перелік навчальної літератури, яка рекомендована для використання в дошкільних навчальних закладах. У зазначеному Переліку подаються посібники, що мають відповідні грифи або схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. З даним Переліком можна ознайомитися на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.